Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
*Mapping_speedlimitreview(cy-GB)*
 

Canlyniadau adolygiadau diogelwch cefnffyrdd

Dewch o hyd i leoliad
 
Chwyddo i weld manylion y llwybr
Llwybr gyda chamau gweithredu wedi'u cynllunio
Llwybr heb unrhyw gamau gweithredu wedi'u cynllunio
Chwyddo i ddewis safleoedd

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod yr wybodaeth hon yn gyfredol. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â: DiogelwchCefnffyrdd@llyw.cymru

Dylai gyrwyr gadw at y terfyn cyflymder sydd ar yr arwyddion ffyrdd.

Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys